INFO OM SMITTEVERN

Kjære gjest, vi på Støtvig Hotel gjør alt vi kan for at du, ledsageren din og kollegene dine skal føle dere trygge når dere har et opphold hos oss. Sikkerheten til våre gjester og våre ansatte har høyeste prioritet, og etter utbruddet av coronaviruset har vi fulgt utviklingen svært nøye.


Vi har en ekstremt høy standard til hygiene og renhold – det sitter sentralt i vårt konsept og i måten vi drifter Støtvig Hotel på. Vi har intensivert og utvidet våre allerede strenge vask- og desinfiseringsrutiner av alle områder. Grunnleggende krav til smittevern må ivaretas. Det betyr at vi sørger for at besøkende og ansatte kan holde en meters avstand, at vi har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at vi påser at disse rutinene blir overholdt.

 

Disse reglene gjelder pr. 15. januar 2022:

Vi informerer tydelig om generelle råd for håndhygiene og om at de som har luftveisinfeksjon ikke har adgang til lokalene. Vi legger til rette med gode muligheter for håndvask og desinfeksjon både for besøkende og ansatte.

Det vil være minst en meters avstand mellom stoler og gjester ved ett bord og stoler og gjester ved nabobordet. Grupper som tilhører samme husstand eller tilsvarende nære, kan sitte sammen i gruppe og nærmere hverandre enn en meter.


Dette er de nasjonale påbudene pr. 15. januar 2022:

 • Alkohol serveres til sittende gjest.
 • Alkoholservering frem til kl. 23.00.
 • Maks antall gjester per gruppe: 30 personer.
 • Bad&Spa&Trim: Åpent, men regulert kun til forhåndsreserverte tider.
 • Bowling og Shuffleboard er åpne men må forhåndsreserveres.
 • Avstandskrav på en meter.
 • Krav om munnbind der det ikke kan opprettholdes avstand.


Som følge av myndighetenes oppfordring om å registrere gjester, har vi et system hvor Støtvig Hotel sine gjester enkelt kan skanne en QR-kode for å registrere seg som gjest. På den måten kan vi enklere komme i kontakt med besøkende ved et eventuelt smitteutbrudd.


Vi har generelt gode rutiner for renhold. Alle toaletter sjekkes en gang i timen og kontaktflater slik som dørhåndtak vil vaskes kontinuerlig.


Dette gjelder for kurs- og konferansegjester:

 • Desinfeksjon finnes tilgjengelig i hvert møterom.
 • Alle dørhåndtak og felles berøringspunkter vaskes kontinuerlig.
 • Alle overflater blir vasket grundig før ankomst, under pauser og etter avreise.
 • Kapasitet i alle møterom tilrettelegges for å møte en-meters avstandskrav fra myndigheter.
 • Kun våre ansatte i kurs- og konferanseavdelingen betjener det tekniske utstyret i møterommene.
 • Konferansegjester får tildelt egne pausetider, lunsjtider og innsjekkingstider slik at vi reduserer store ansamlinger i fellesarealene.
Tilbake